Elektroliza wody – zastosowania

Kategorie Laboratoria

Elektroliza jest to metoda fizykochemiczna, która polega na rozkładzie substancji, bez użycia dodatkowych odczynników chemicznych. Siłą, która wymusza rozkład, jest przyłożone zewnętrzne napięcie elektryczne.

Elektroliza wody

Elektroliza wody może zachodzić głównie dlatego, że woda jest cieczą polarną. Ciecz polarna to taka, której cząsteczki, choć są sumarycznie obojętne elektrycznie, to wykazują asymetrię własnego pola elenktycznego. Dzięki temu woda może przewodzić prąd, a zjawisko elektrolizy może być wykonywane.

Co można uzyskać dzięki elektrolizie wody?

Elektroliza wody może być wykorzystana na wiele sposobów. Jeśli mamy do czynienia z wodą chemicznie czystą, to najczęściej przedmiotem elektrolizy będzie uzyskanie wodoru. Wodór jak dodatni jon wody, będzie się wydzielał na anodzie. Jony ujemne natomiast wydzielają się na katodzie. Jest to podstawowa zasada elektrochemii.

Innym zastosowaniem elektrolizy wody, jest badanie jej składu chemicznego. Podczas elektrolizy na przykład wody mineralnej, na anodzie oprócz wodoru, będą wydzielać inne substancje na przykład metale. Badając ilość wydzielonych substancji, możemy podać, jaki jest ich faktyczny skład procentowy (ich zawartość w 1 dm3 wody).

Zainteresowany? Kliknij po więcej