Autoklaw jest niezbędny nie tylko w medycynie

Kategorie Laboratoria

Najlepszym sposobem na solidne wysterylizowanie narzędzi lub opatrunków jest autoklawowanie, czyli umieszczenie w specjalistycznym pojemniku narzędzi w celu zabicia wszystkich żywych mikroorganizmów oraz ich form przetrwalnikowych. Wysokie ciśnienie wewnątrz pojemnika powoduje wzrost temperatury znajdującej się w niej pary, która to czyści włożony do autoklawu przedmiot.

Autoklaw zbudowany jest z wytrzymałego na wysokie ciśnienie, grubościennego naczynia z również grubościenną przykrywką z frezem, która przykręcana do naczynia śrubkami tworzy solidne, szczelne zamknięcie.

Stosowanie autoklawu odbywa się w czterech głównych etapach, a efektem końcowym jest otrzymanie jałowych produktów. Pierwszym etapem jest opróżnianie – w tym czasie wnętrze zbiornika autoklawu jest odpowietrzane. Powietrze jest wysysane, a na jego miejsce wpuszczana jest wysycona para wodna pod ciśnieniem. Po zakończonym etapie zamykany jest zawór odpowietrzania.

Drugim etapem jest wyrównanie, które oznacza proces osiągania wewnątrz naczynia odpowiedniej temperatury potrzebnej do procesu.

Kolejnym etapem jest właściwa sterylizacja. Jej czas trwania zależy od obciążenia drobnoustrojami oraz od temperatury właściwej sterylizacji. Czas trwania sterylizacji zależy od obciążenia drobnoustrojami i temperatury sterylizacji. Standardowo sterylizacja trwa piętnaście minut w 121°C.

Ostatnim etapem jest schładzanie. Na tym kończy się praca autoklawu.

Autoklaw wykorzystywany jest nie tylko w medycynie, ale również, między innymi w salonie fryzjerskim czy salonie tatuażu.