Co warto wiedzieć o reaktorach laboratoryjnych?

Kategorie Laboratoria
Reaktory laboratoryjne

Reaktory laboratoryjne to urządzenia powszechnie stosowane w badaniach naukowych, zwłaszcza w chemii i fizyce. Do tego dolicza się też inżynierię chemiczną.

Reaktor laboratoryjny – co warto wiedzieć?

  • temperaturę
  • ciśnienie
  • czas reakcji
  • skład chemiczny
  • inne istotne parametry. 

Mowa tutaj o zamkniętych systemach, w których można kontrolować warunki procesu. Warto wymienić tutach:

Warto wiedzieć o tym, że reaktory laboratoryjne mają bardzo dużo zastosowań. Przede wszystkim pozwalają badaczom  prowadzić reakcje chemiczne w kontrolowanych warunkach i zbadać ich kinetykę, produkty uboczne i nie tylko. Do tego dolicza się też wydajność oraz inne właściwości. Powszechnie stosowane są w wielu dziedzinach. Należy wspomnieć tutaj o syntezie organicznej, chemii nieorganicznej oraz chemii supramolekularnej. 

Inne istotne kwestie

Bardzo istotne są badania katalizatorów. Okazuje się, że reaktory laboratoryjne są powszechnie używane do badania działania katalizatorów w reakcjach chemicznych. Pozwalają na testowanie różnych rodzajów katalizatorów, optymalizację warunków reakcji i analizę wyników, co jest niewątpliwą ich zaletą. Trzeba też wspomnieć o badaniach materiałowych. W praktyce jest tak, że reaktory laboratoryjne są też stosowane do takich kwestii. Mowa tutaj choćby o syntezowaniu nanomateriałów, czy osadzaniu cienkowarstwowych filmów na podłożach. Do tego dolicza się również wytwarzanie kompozytów i tym podobne. W ten sposób umożliwiona jest kontrola procesu i uzyskanie materiałów o określonych właściwościach. Reaktory laboratoryjne powszechnie wykorzystywane są od wielu lat, głównie w celach naukowych.