pył pm10

Koniec lata i początek jesieni jest to okres w roku, kiedy większość z nas zaczyna wyczuwać w powietrzu charakterystyczny zapach. Zapach ten zwiastuje niechybne rozpoczęcie pełną parą sezonu smogowego. Sezon ten niestety nie kojarzy się nikomu zbyt dobrze. Zazwyczaj boimy się wpływu smogu na nasze zdrowie. Smog nie jest to jednak jedna substancja o stałych właściwościach. Jego skład może się zmieniać. Pył PM10, jest jedną ze składowych smogu. 

PM10 co to?

PM10 jest to oznaczenie jednej ze składowych smogu. Oznaczenie PM oznacza, że mamy do czynienia z pyłami zawieszonymi w powietrzu, natomiast cyfra dziesięć oznacza maksymalną średnicę cząstek, które zawierają się w tej normie w mikrometrach. Pył PM10 jest więc frakcją pyłów zawieszonych, których średnica nie przekracza dziesięciu mikrometrów. 

Jaka jest norma PM10?

Jeśli idzie o normę PM10 to sprawa nie jest do końca taka łatwa. Według Światowej Organizacji Zdrowia dzienna norma dla PM10 wynosi 50 mikrogramów na metr sześcienny powietrza, natomiast roczna wynosi 20 mikrogramów na metr sześcienny. Niestety polskie normy zazwyczaj traktują ilość 200 mikrogramów na metr sześcienny, jako ilość szkodliwą dla zdrowia ludzi. Normy PM10 (sprawdź tutaj: https://dragonmask.pl/blog/normy-dla-pylow-pm2-5-i-pm10-w-polsce-i-w-europie) są więc różne, jednak eksperci radzą aby raczej brać pod uwagę normy, które na swoich stronach publikuje WHO.