Dygestoria laboratoryjne – do czego mogą być używane?

Kategorie Laboratoria
dygestorium laboratoryjne

Dygestorium laboratoryjne jest wyciągiem, czyli, mówiąc najprościej, przeszkloną komorą mającą kształt szafy, która została zaopatrzona w bardzo wydajny wentylator. Zadanie tegoż urządzenia to chronienie osoby pracującej w laboratorium przed szkodliwymi oddziaływaniem substancji, które mają swój udział w chemicznych reakcjach, a ponadto ochrona przed ewentualnym pożarem czy eksplozją. W poniższym artykule postaramy się wyjaśnić, jaka jest budowa dygestorium i jakie jest jego najważniejsze przeznaczenie. 

Typy dygestorium

Można wyróżnić dwa rodzaje laboratoryjnych wyciągów – recyrkulacyjne (inaczej bezkanałowe) oraz kanałowe). Sporą zaletę bezkanałowych dygestoriów stanowi to, iż są łatwe do zamontowania i do tego można je przemieszczać, ponieważ nie ma konieczności zakładania do nich dodatkowych przewodów. Zasada działania obu wymienionych typów jest dosyć podobna – powietrze jest zasysane z przedniej, otwartej części szafy i usuwane na zewnątrz budynku albo powietrze przepływa przez filtr i jest kierowane z powrotem do danego pomieszczenia. 

Restrykcyjne kryteria w polskich normach 

Laboratoryjne wyciągi używane są głównie w laboratoriach analitycznych, biologicznych oraz chemicznych, jak również w przypadku niektórych rodzajów przemysłowej produkcji. Norma polska PN EN 14175, na której winny być oparte inżynierskie projekty dygestoriów, w dosyć restrykcyjny sposób definiuje kryteria odnośnie do technologii przepływania powietrza. Norma ta kładzie spory nacisk na zbadanie współczynników stopnia hermetyczności w czasie pracy, również w przypadku otwartych okien – prowadzenie pracy nie byłoby możliwe z zamkniętymi na stałe oknami. Firmy zajmujące się produkcją specjalistycznych mebli, które również projektują oraz produkują dygestoria laboratoryjne, muszą zatem zadbać szczególnie o każdy szczegół. 

Dygestorium –  charakterystyka oraz zadania wyciągów laboratoryjnych

dygestorium laboratoryjne

Jak już zostało to wspomniane wyżej, podstawowe zadanie dygestorium to zapewnianie ochrony osobom pracującym w laboratorium w czasie wykonywanie przez nie obowiązków zawodowych. Dygestorium laboratoryjne musi zatem uniemożliwiać chemicznym substancjom wydostanie się do laboratoryjnych pomieszczeń, a zamiast tego odprowadzić je przy pomocy zaawansowanego, ciągłego systemu do wentylacji. Kiedy musimy wybrać dygestorium do wyposażenia laboratoryjnego, interesuje nas zatem nie tylko wymiar standardowy oraz współczynniki co do stopnia hermetyczności i konstrukcja (na ogół ceramiczna albo metalowa na drewnopochodnym podłożu). Powinna nas również zainteresować średnica danej wentylacji, jak i zapotrzebowanie na powietrze do odpowiedniej pracy naszego urządzenia. Przykładowo: dla dygestorium mającego szerokość 1200 mm, zapotrzebowanie na powietrze może wynosić 530 m3/h. Warto także zwracać uwagę, iż każde spośród dygestoriów laboratoryjnych zostaje wyposażone w ceramiczny zlewik, dwie wylewki wody, dwa zawory, jak również oświetlenie i dwa gniazda elektryczne. Nie jest to zatem najzwyklejsza szafka mająca wentylację, zaś bardzo zaawansowane urządzenie. 

Laboratorium to bardzo specyficzne środowisko pracy, a zatem za każdym razem wymagać będzie właściwego wyposażania – nie tylko w urządzenia, ale również w meble, które muszą niewątpliwie spełnić niezwykle restrykcyjne wymogu co do higieny pracy i bezpieczeństwa sposób pracujących w danym laboratorium. Wyposażanie winni być zatem produkowane z surowców wysokiej jakości i nie warto zdecydowanie na nim oszczędzać.