Gdzie stosuje się negatoskopy?

Kategorie Laboratoria

Negatoskopy to wyjątkowe urządzenia, które są wykorzystywane w medycynie. Służą do oglądania zdjęć rentgenowskich. Ich budowa jest wyjątkowo prosta. Składają się po prostu ze źródła światła i matowej płyty, która służy za podstawę dla zdjęcia. Gdzie się używa takich urządzeń?

Pracownie RTG

Negatoskop jest podstawowym wyposażeniem pracowni RTG. Dzięki temu radiolog może na bieżąco ocenić, co widzi na zdjęciu. Przyspiesza to wydanie diagnozy, a przede wszystkim bardzo ją ułatwia. Zdjęcie RTG kładzie się lub zawiesza na płycie przepuszczającej światło. W ten sposób jest ono w całości widoczne, a radiolog nie musi się spieszyć ze swoją analizą zdjęcia. Najczęściej urządzenia te są klatkowe, czyli są podzielone na pojedyncze klatki, czyli pola. Rzadziej używa się ścian opisowych, które nie mają żadnego podziału.

Pracownie mammograficzne

Nie wszyscy wiedzą, że mammografia również wymaga użycia tego przydatnego urządzenia. Różni się ono jednak od tych używanych w zwykłych pracowniach RTG, ponieważ jest zarezerwowane do innych celów. Urządzenia są do siebie bardzo podobne, ale nie są identyczne.

Gabinety stomatologiczne

Lampy można też znaleźć w gabinetach stomatologicznych. Różnią się one od sprzętu używanego w pozostałych rodzajach gabinetów tym, że są mniejsze. Są one dostosowane do tego, by oglądać w nich zdjęcia szczęk i pojedynczych zębów. Dlatego też wymiary lampy nie muszą być duże.