Czym jest spektrometr?

Kategorie Laboratoria
spektometr

Spektrometr to urządzenie, jakie daje możliwość dokonania analizy widma składu pierwiastkowego substancji. To specyficzny wyrób, z jakiego korzysta się w wielu branżach. Czym się cechuje? Jak działa urządzenie? Jakie rodzaje są najpopularniejsze?

Spektrometr – działanie

Budowa spektrometru bazuje na komorze próżniowej, silnym elektromagnesie, układzie regulacji, detektorze i rejestracji widma. Światło ulegające badaniu wchodzi do rury przez szczelinę i danej szerokości, jaka znajduje się w ognisku soczewki. Dzięki temu wiązka rozbieżna staje się wiązką o równoległych promieniach. Po załamaniu w pryzmacie lub ugięciu na siatce dyfrakcyjnej dochodzi do przedostania się wiązki do lunety. Obiektyw ma za zadanie wytwarzać w ognisku obraz szczeliny. Użytkownik podgląda taki obraz za pomocą okularu. W środku znajduje się wskaźnik, który pozwala nastawiać lunetę na odpowiednią linię widmową. 

Popularne rodzaje

spektometr

Na rynku znajdziemy sporo ciekawych rozwiązań tego typu. Jedną z ciekawszych opcji są spektrometry emisji optycznej z iskrowym wzbudzeniem (nazywany spektrometrem iskrowym) od DanLab. Daje on dokładne wyniki analiz materiałów wysoko stopowych oraz śladowych ilości pierwiastków, jakie występują w czystych stopach. Plusem jest tutaj precyzyjna analiza lekkich pierwiastków, tj. węgiel, siarka, fosfor, bor. Inne modele wykorzystują metodę fluorescencji rentgenowskiej wraz z dyspersją energii. Są to spektrometry fluorescencyjne lub rentgenowskie. Mają one za zadanie przeprowadzać analizę składu substancji, jakie występują też w formie litej, proszku, czy roztworu.